Betonářská ocel

Zpracování a prodej betonářské oceli

Dle požadavků zákazníka a doložené technické dokumentace zhotovíme výztuž z betonářské oceli (armokoše, věnce, sloupy, průvlaky,...). Na každou zakázku je zdarma předem zpracovaná cenová nabídka a až po odsouhlasení zákazníkem je zakázka zhotovena.

Skladem nejpoužívanější rozměry třmínků z oceli BST 10 505/žebírková, Ø 6:

- 100 x 100mm
- 100 x 150mm
- 150 x 150mm
- 150 x 200mm
- 200 x 200mm
- 90   x 170mm
 

Používaný materiál: BST 10 505; Ø 6 – 20 mm

Zpracování: stříhání, ohýbání, sváření

Zakázky zpracujeme ve vlastní armovně, nemontujeme na stavbě.