Stropy

Betonové stropní panely SPIROLL

Nabízíme stropní systém SPIROLL, který je použitelný u všech běžných stěnových konstrukcí. Tento systém nabízí široké uplatnění pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, občanských i průmyslových staveb.

Předpjaté dutinové panely SPIROLL jsou dodávány ve výškách 165, 200, 250, 265, 320 a 400 mm, výrobní šířka dílců je v dolní části skladebně 1200 mm, zajišťujeme v délkách do 14 m.

V rámci dodávky zajišťujeme:

- zpracování kladečského plánu včetně statického posouzení, dle potřeby zaměření stavby zdarma
- dodávku konstrukcí včetně montáže, dopravy, autojeřábu a montážníka (zpravidla montováno přímo z dopravních prostředků)
- stropní konstrukce se při montáži nepodpírá, po zalití spár je možno pokračovat ve stavbě, podhled stropní konstrukce se štukuje nebo stěrkuje
- dle potřeby provedeme prostupy stropních konstrukcí, panely upravíme i na potřebnou šíři podélným řezem